SAiS i organizacje studenckie

 

W lipcu 2016 roku z inicjatywy członków Samorządu Studentów WNE UW reaktywowane zostało Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WNE. Działalność SAiS to dla nas nowe możliwości w zakresie współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz organizacji wydarzeń merytorycznych.

Zgodnie ze statutem do najważniejszych celów Stowarzyszenia należą:

– działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo- wychowawczych, kulturalnych, w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, absolwentów i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;

– budowa, podtrzymywanie i sławienie dobrego imienia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jego studentów i absolwentów;

– integracja środowiska absolwentów i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;

– upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć absolwentów i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;

– poszerzanie wiedzy członków Stowarzyszenia;

– organizowanie życia koleżeńskiego, zjazdów i spotkań absolwentów i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o działalności SAiS WNE UW znajdziesz pod linkiem: sais.wne.uw.edu.pl

 

 

Niezależnie, jaki kierunek wybrałeś i czym zamierzasz zajmować się po studiach, znajomość technik negocjacyjnych na pewno ułatwi Ci życie – nie tylko zawodowe. Jeśli pragniesz rozwinąć swoje kompetencje miękkie, poznać tajniki negocjacji, nabrać doświadczenia w organizacji eventów oraz poznać zaangażowanych, pozytywnie nastawionych ludzi – Koło Naukowe Negocjacji to coś właśnie dla Ciebie!

Koło Naukowe Negocjacji Uniwersytetu Warszawskiego jest organizacją studencką działającą przy Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Idea utworzenia koła narodziła się w kwietniu 2015 roku jako próba zaspokojenia wewnętrznych potrzeb dalszego rozwoju osobistego studentów Wydziału.

Na co dzień KNN UW zajmuje się promowaniem i organizowaniem eventów związanych z tematyką negocjacji, takich jak warsztaty, szkolenia, konferencje czy turnieje negocjacyjne.

Z ostatnich aktywności Koła na wyróżnienie zasługuje zorganizowanie konferencji negocjacyjnej “Negocjacje w praktyce”, na której pojawiło się wielu znanych prelegentów takich jak dr Sergiusz Trzeciak, Marcin Beme, Janusz Gwiazdowski. Dodatkowo na konferencji został przeprowadzony warsztat przez opiekunów Koła prof. dr hab. Krzysztofa Opolskiego oraz dr Jarosława Górskiego.

Koło stale organizuje wewnętrzne szkolenia dla swoich członków oraz członków swoich partnerów strategicznych, jednak w najbliższym czasie planowane są kolejne eventy otwarte dla wszystkich członków społeczności studenckiej.

 

KNSG UW swoją tradycją sięga 2000 roku. Przez te kilkanaście lat w organizacji działało kilkaset studentów. Obecnie liczba członków Koła to 52 osoby.

Działalność w Kole opiera się głównie na projektach grupowych, które pracują nad organizacją różnorodnych wydarzeń. W roku akademickim 2016/2017 były to:

  • IV Międzyuczelniane Forum Audytu i Konsultingu Soft Skills Week ELEVATOR PITCH, czyli jak sprzedać swój biznes w 90 sek.?
  • Recruitment Tips – warsztaty z wiedzy rekrutacyjnej.

Po więcej informacji zapraszamy na naszego fanpage’a na FB: www.facebook.com/knsguw/ oraz na stronę internetową: www.knsg.uw.edu.pl.